01 octubre
elegir equipo sonido alta calidad

Claus per triar un equipament de so d’alta qualitat

De les tres disciplines audiovisuals per esdeveniments: il·luminació, vídeo i so, aquesta última és la que, en molts casos, té la menor consideració tant en pressupost com en plantejament. Moltes persones cauen en l’error de donar-li més importància als elements visuals quan, de fet, l’àudio és absolutament determinant per aconseguir un resultat final satisfactori.

D’aquesta manera, no hem de perdre de vista el fet que el so és clau per a que el nostre esdeveniment sigui reeixit i, per tant, hem de donar-li el valor i dedicació que es mereix.

Per això, volem explicar-te les claus a tenir en compte a l’hora d’escollir l’equipament de so més adequat i, així, evitar imprevistos fàcilment solucionables que podrien posar en risc el correcte desenvolupament de l’esdeveniment.

La importància de triar un equipament de so d’alta qualitat

El so és un estímul extern que genera una percepció en el cervell. Aquesta percepció pot canviar de forma radical depenent de la qualitat de l’equipament d’àudio que utilitzem. Tot allò que estem veient pot ser molt diferent i, aquesta diferència, la genera el so i la seva correcta adequació amb els altres elements de l’esdeveniment.

Per aquests motius, has de triar un equipament de so d’alta qualitat amb prou potencial per satisfer les necessitats de l’esdeveniment. Has d’utilitzar-lo com una eina per crear un ambient coherent i harmoniós, que creï sensacions i capti l’atenció de tots els espectadors. A més, és molt important que el missatge que transmeti sigui totalment intel·ligible.

Depenent de si un esdeveniment se celebra en exterior o interior, s’han de tenir en compte diferents variables per escollir correctament el sistema i posicionament més convenients. 

És  per això que hem d’analitzar amb deteniment les característiques i particularitats del espai, ja que poden ser decisives per decantar-se per un tipus d’equipament de so o un altre.

Equipaments de so per interior

Si el teu esdeveniment és en un espai tancat, la potència haurà d’adaptar-se a aquest de forma coherent.

Elements en els quals no pensem a ull nu com la quantitat de mobiliari, la seva disposició o l’alçada dels sostres poden ser decisius per determinar l’equipament de so que més ens convingui.

Equipaments de so per exterior

Tant si el teu esdeveniment se celebra en un recinte semicobert com a cel obert, has de tenir en compte que el so podrà patir variacions de qualitat a causa de factors com:

  • Condicions ambientals (el vent, la temperatura, la humitat…)
  • Contaminació acústica aliena a l’esdeveniment
  • Nombre d’assistents  (determinarà l’àrea que hem d’arribar a cobrir)

Per això, necessitem un equipament amb sistemes Line Array que tinguin la capacitat de fer arribar el so en condicions òptimes per tota l’àrea de públic.

Com triar l’equipament de so d’alta qualitat més adequat?

Una vegada hagis determinat si l’esdeveniment se celebrarà en un espai interior o exterior, has de fer-te una sèrie de preguntes addicionals abans d’escollir l’equipament de so que s’adapti millor a les teves necessitats i circumstàncies.

  • Quina mida té el venue de l’esdeveniment? Segons la mida de la sala on es col·locarà l’equipament, hauràs de triar uns altaveus més grans i potents o uns altres més petits i de menor potència. Es fa evident, doncs, que necessitarem un equipament amb més o menys abast depenent de les dimensions de l’espai en el qual es farà l’esdeveniment.
  • Disposició i elements del lloc on s’instal·larà l’equipament. Important! Podem trobar-nos amb barreres naturals al so o altres elements que canvien la percepció i l’apreciació d’aquest. S’han de tenir molt clars aquells elements que estaran presents i el seu possible efecte sobre la qualitat del so.
  • Ubicació dels altaveus. Paral·lelament als elements de la sala, hauràs de decidir el lloc més adequat on col·locar els diversos dispositius de so. Aquesta decisió anirà alineada amb la cerca de la màxima qualitat d’àudio possible i la certesa que el so s’escolta correctament des de tots els punts de la sala. A més, s’ha de tenir en compte la disposició y la col·locació del cablejat dels elements de l’equipament de so a l’hora d’instal·lar-los, per evitar problemes tècnics o logístics.
  • El tècnic i la taula de so. Han d’estar en un espai ampli que permeti al tècnic treballar còmodament i apreciar en tot moment la qualitat de l’àudio perquè pugui realitzar les modificacions i correccions que vegi convenients abans i durant l’esdeveniment. La figura del tècnic de so, doncs, és bàsica per poder solucionar qualsevol problema que sorgeixi in situ.

Si vols assegurar els millors resultats, confia en empreses que realitzen esdeveniments audiovisuals perquè t’assessorin sobre quin equipament de so és l’òptim pel teu esdeveniment i deixa que se’n facin càrrec de tot.

Contacta amb nosaltres!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.