09 abril
Diseño gráfico aplicado a eventos

Principios básicos del diseño gráfico aplicado a eventos

La primera impresión es de vital importancia, más cuando hablamos de comunicación y marketing. Necesitamos lograr que ese primer impacto genere las emociones y reacciones que buscamos y solo se puede conseguir con una estrategia adecuada. Con la llegada de internet se han...

Leer más

La primera impresión es de...

02 abril

Il·luminació per a exposicions i museus: com triar la font de llum?

La il·luminació per a exposicions juga un paper fonamental en l’experiència dels visitants al museu. Comença des de com ens rep la sala i com l’ús d’intensitats, ombres i àrees destacades fan que unes obres prevalguin sobre unes altres o que la mirada de...

Leer más

La il·luminació per a...

02 abril

Iluminación para exposiciones y museos: ¿cómo elegir la fuente de luz?

La iluminación para exposiciones juega un papel fundamental en la experiencia de los visitantes al museo. Comienza desde cómo nos recibe la sala y cómo el uso de intensidades, sombras y áreas destacadas hace que unas obras prevalezcan sobre otras o que la mirada del...

Leer más

La iluminación para...

26 marzo

Com funciona la traducció simultània en esdeveniments internacionals?

La globalització ha portat moltes coses bones i ha posat un punt de complexitat a la forma en què ens comuniquem. Per sort, els sistemes de videoconferència fan que puguem parlar a qualsevol hora amb un altre punt del món amb la màxima qualitat però els problemes...

Leer más

La globalització ha portat...

26 marzo
Cómo funciona la traducción simultánea

¿Cómo funciona la traducción simultánea en eventos internacionales?

La globalización ha traído muchas cosas buenas y ha puesto un punto de complejidad a la forma en la que nos comunicamos. Por suerte, los sistemas de videoconferencia hacen que podamos hablar a cualquier hora con otro punto del mundo con máxima calidad. Pero los problemas...

Leer más

La globalización ha traído...

19 marzo

Realitat augmentada aplicada a campanyes de publicitat

La realitat augmentada en publicitat té el seu forat com a recurs enormement atractiu que cada vegada desperta més interès en anunciants i usuaris. I en el món dels esdeveniments també té cabuda. Les previsions d’inversió en formats digitals segueixen a l’alça i...

Leer más

La realitat augmentada en...

SOLICITAR INFORMACIÓN