19 septiembre

La importància del manteniment d’equips audiovisuals

L’ús que li donem als equips audiovisuals implica que, tot i ser material professional dissenyat per un ús intensiu, acabi tenint un desgast inevitable o averia tant en les seves parts de naturalesa fungibles com en altres per possibles accidents, no només pel fet d’estar exposats a condiciones meteorològiques adverses, si no per altres elements atmosfèrics com la pols o la humitat – que poden arribar a provocar errors en els seus sistemes i a llarg termini pot veure’s reduïda la vida útil de l’equip.

La tecnologia sol estar protegida o coberta per evitar reparacions constants, és igualment important realitzar un manteniment d’equips audiovisuals de manera periòdica.

Avui us indiquem varis aspectes a tenir en compte a l’hora de revisar el material audiovisual que utilitzeu pels nostres esdeveniments o instal·lacions.

 

Dos tipus de manteniment d’equips audiovisuals

Podem diferenciar dos tipus d’accions: les preventives i les correctives.

Manteniment preventiu

Aquesta acció implica disposar d’un programa de prevenció durant la seva vida útil per: revisar el període de vida dels fungibles, accions periòdiques necessàries com la neteja de filtres o les lents, així mateix com detectar possibles senyals de deterior. En funció de l’equip i el seu ús intensiu, el manteniment haurà de ser més o menys periòdic.

Els avantatges principals d’aquesta acció són allargar la vida de l’equip, evitar accidents imprevistos i amortitzar el material de manera òptica. 

 

Manteniment correctiu

Parlem de manteniment correctiu quan corregim averies o defectes observats al nostre equip audiovisual. Reparem o substituir allò que ha sigut danyat de manera puntual.

Tan en el preventiu com en el correctiu, formarien part d’un pla de manteniment que idealment serà realitzat pel mateix professional que ens ha instal·lat l’equip: ell és qui millor sap les característiques del material, on pot estar el fallo tècnic, com s’ha de col·locar de nou i, en definitiva, com reparar-lo correctament.

Cal dir que, en aquest pla de manteniment, existeix una part important de previsió que ha de realitzar-se abans de muntar tot l’equip: la fase del disseny. És en aquest apartat on s’ha de plantejar com podrem mantenir la instal·lació en un futur i si és viable fer-ho.

 

Quins equips requereixen de major rendiment 

Els equips que necessiten una revisió més periòdica són els projectors, seguit dels ordinadors i les etapes de potència. Això es deu a que compten amb un flux d’aire més elevat i és important mantenir-lo en uns nivells òptims.

En segon lloc, trobem les pantalles de LED, un dels materials més resistents (especialment per la seva alta capacitat llumínica i la seva versatilitat tant en interiors com en exterior però fa que sigui una bona opció per esdeveniments).

 

Per últim, els menys afectats són els monitors i tots aquells equips audiovisuals que no comptin amb ventilador, tot i que mai està de més revisar-los periòdicament.

 

 

A EIKONOS donem gran importància al manteniment d’equips audiovisual per a que el seu funcionament sigui sent eficient i segueixin mostrant el contingut audiovisual com el primer dia. Necessites un equip de professionals que t’assessori en el lloguer de material audiovisual i que t’ajudi a mantenir-ho de manera òptima? Parlem!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.