25 septiembre
Equipos de traducción simultánea

Consells clau en equips de traducció simultània

Les relacions internacionals no han parat d’augmentar, això significa que els esdeveniments internacionals com conferències o presentacions tenen cada vegada un major protagonisme al calendari anual. També, el nostre país és un destí preferent a l’hora...

Leer más

Les relacions internacionals...

18 septiembre
Equipamiento audiovisual para salas de reuniones

Reunions més productives amb l’equipament audiovisual per a sales de reunions

Els espais polivalents s’han convertit en un espai imprescindible en moltes companyies. Són sales on es poden presentar un producte, reunir-se amb clients o proveïdors per negociar diferents condicions o citar al propi equip per treballar sobre algun projecte i posar...

Leer más

Els espais polivalents...

18 septiembre
Equipamiento audiovisual para salas de reuniones

Reuniones más productivas con el equipamiento audiovisual para salas de reuniones

Los espacios polivalentes se han convertido en un espacio imprescindible en muchas compañías. Son salas donde se puede presentar un producto, reunirse con clientes o proveedores para negociar diferentes condiciones o citar al propio equipo para trabajar sobre algún...

Leer más

Los espacios polivalentes se...

11 septiembre
Realidad virtual y realidad aumentada

Realitat virtual i realitat augmentada: en què es diferencien?

Segons la firma analista CSS Insight preveu que durant aquest any la indústria de la realitat virtual i la realitat augmentada facturi 1.800 milions de dòlars (1.540 milions d’euros). Es tracta de tecnologies que s’han adaptat molt bé a múltiples finalitats:...

Leer más

Segons la firma analista CSS...

11 septiembre
Realidad virtual y realidad aumentada

Realidad virtual y realidad aumentada: ¿en qué se diferencian?

Según la firma analista CSS Insight prevé que durante este año la industria de la realidad virtual y la realidad aumentada facture 1.800 millones de dólares (1.540 millones de euros). Se trata de tecnologías que se han adaptado muy bien a múltiples fines: educativos,...

Leer más

Según la firma analista CSS...

04 septiembre
Instalaciones audiovisuales para empresas

Transforma les teves oficines amb instal·lacions audiovisuals per a empreses

El món empresarial porta anys immers en la famosa transforació digital. Els continus avanços obliguen a tota organització a evolucionar i transformar-se al mateix temps que aquests van sorgint. La nova era ens obliga a optimitzar temps, automatitzar processos i a...

Leer más

El món empresarial porta...

SOLICITAR INFORMACIÓN