14 octubre

Infografia: la clau per captar l’atenció i l’interès del receptor

Quan es parlar d’infografies, és possible que existeixi certa confusió segons sigui el context en el que aparegui el terme. Ni tan sols les definicions acadèmiques ajuden molt en el sentit de delimitar el seu significat.

Tot i que està extensa la idea de que la paraula prové de la unió de “informàtica” i “gràfics” fet que s’ha conduit comunament a definit infografia com “gràfics per ordinador”, en realitat a aquest tipus d’imatges se les denomina “infografes” des de molt temps abans de l’aparició dels ordinadors, pel que sembla més convivent que el terme es derivés de l’expressió anglesa “informational graphics”. És a dir, i simplificant, transmissió d’informació mitjançant gràfics.

Combinar elements visuals amb informació textual, contribueix de forma extraordinària a la comprensió de conceptes complexes en matèries ja de per sí complexes com l’enginyeria, medicina, geografia, arquitectura, etc… Si revisem l’obra d’alguns artistes del renaixement trobarem exemples que ens ajudaran a entendre el valor de combinar text i imatge.

Uns 600 anys més tard, a finals del passat segle, els artistes i dissenyadors dels 70 i 80 van saber veure en els ordinadors el instrument que podia facilitar-li’n enormement una tasca que fins aleshores dificultosa com era maquetar complexes composicions requerides per una creixen indústria editorial i audiovisual i en les que havien de combinar il·lustracions amb texts, números i múltiples nivells i categories d’informació.

És en aquest moment, també amb l’arribada d’aplicacions de modelats 3D, quan s’expandeix l’ús del terme “infografia” i a associar-lo a “gràfics creats amb ordinador”, tot i que aquest ja tinguessin la seva pròpia denominació, “computer graphics”. Al mateix temps els principals diaris del món modernitzen els seus sistemes d0impressió, augmenten les tirades i el número de pàgines i es generalitza l’ús del color en pàgines interiors. El que va acabar per donar una empenta definitiva a les inforgrafies periodístiques.  

Avui en dia no trobarem ni un sol llibre de text, presentació de negocis, conferencia o publicació impresa en la que no hi hagi infografies. En els tres últims lustres s’han imposat en Internet les infografies multimedia i interactives en les que s’accedeix a la informació a través de senzilles interfases i en les que obtindrem estrictament la informació que necessitem, amb àudio i vídeo, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

I com en totes les branques de la comunicació visual, el dissenyador gràfic és el professional més preparat per dotar a una inforgrafia de la claredat de l’exposició, composició, tipografia i estètica més acord amb el propòsit marcat, ja sigui incloure-la en una presentació durant un esdeveniment o mostrar a un client d’implantació d’un projecte sense necessitat de costoses maquetes

Recopilar documentació, no cometre errors de precisió, ser honestos en la utilització de les dades i no distorsionar-los en benefici del disseny, a més de saber sacrificar qualsevol element que no sigui realment imprescindible, ens ajudarà a aconseguir el difícil objectiu de captar l’atenció i d’interès del receptor.

En Eikonos, creem continguts i això inclou, per suposat, la realització d’infografies. El nostre equip de professional de disseny gràfic generarà d’acord a les indicacions del client, atractives i potents infografies en 2D o 3D que afegiran valor al seus esdeveniments i projectes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.