02 abril

Il·luminació per a exposicions i museus: com triar la font de llum?

La il·luminació per a exposicions juga un paper fonamental en l’experiència dels visitants al museu. Comença des de com ens rep la sala i com l’ús d’intensitats, ombres i àrees destacades fan que unes obres prevalguin sobre unes altres o que la mirada de l’espectador es dirigeixi al punt que nosaltres desitgem.

 

La il·luminació per a exposicions juga un rol clau per a:

  • Alterar l’ambient de l’espai.
  • Dirigir l’atenció del visitant cap a determinades obres.
  • El subtil joc de llum i foscor pot utilitzar-se com a guia del viatge del visitant des que entra fins que surt.

 

Fonts de llum per a exposicions i museus

Generalment, en els museus es juga amb la llum natural i l’artificial, no només per a crear l’atmosfera precisa, sinó també per a ajudar a la conservació de les col·leccions que s’exhibeixen.

Prendre la decisió d’utilitzar un tipus de llum o altre és una tasca d’equilibri que ha de respondre de forma adequada a les necessitats de conservació, creant al mateix temps experiències que estiguin lluny del que és convencional i que compleixin amb l’objectiu del museu: que cada col·lecció sigui un espai de descobriment, exploració i d’aprenentatge.

L’excés d’il·luminació natural s’ha de mitigar per a evitar danyar les peces. És per això que a l’hora de la planificació i organització dels espais dins d’un museu, generalment s’utilitzen filtres a les finestres.

De la mateixa manera, a vegades es pot fer la combinació de la llum natural amb dos tipus d’il·luminació, el bany de llum a la paret i la incidència de llum dirigida. D’aquesta manera ressaltem els colors i les formes de les obres, podent eliminar fins i tot ombres de marcs molt voluminosos.

Però, com treure profit dels elements de llum per a aconseguir l’aspecte que busquem? Adaptant els nostres recursos d’il·luminació artificial a les diferents mides de les obres, altures a les quals estan penjades les peces, etcètera. De fet, és habitual utilitzar carrils electrificats a certa distància de la paret, per a poder jugar amb els focus. D’aquesta manera, podem introduir la llum des de plans laterals, zenitals o que arribin de manera indirecta.

 

Tipus d’il·luminació per a exposicions

En parlar d’il·luminació per a exposicions i museus es poden mencionar els següents tipus:

  • La il·luminació ambiental. Parlem de la il·luminació general, de baixa magnitud, difusa. Evita l’enlluernament i crea un ambient de confort ideal per a admirar les obres exposades.
  • La il·luminació de relleu. És la que permet que els objectes siguin reconeguts tridimensionalment, i l’ús de les ombres per a ressaltar la profunditat de les obres.

 

No està de més recordar que totes les fonts de llum o focus, emeten calor i poden arribar a aconseguir temperatures altes, per la qual cosa s’han de col·locar el més allunyats possible dels objectes per a evitar danys. En el cas de les vitrines, s’han d’utilitzar focus de llum freda, LED i s’ha d’enfocar des de dalt.

 

Si comptes amb un projecte museístic, confia amb experts d’il·luminació per aexposicions i museus. Parlem!

 

Eikonos instal·lacions audiovisuals fixes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.