02 noviembre
La importancia de una buena iluminación para exposiciones

Consells d’il•luminació per a exposicions

Una exposició és una posta en escena de diferents objectes y obres d’art amb les que es vol explicar un relat. A l’hora de realitzar el disseny i planificació de la mateixa (una fase vital en el procés) la il·luminació juga un paper fonamental, ja que gràcies a la seva correcta aplicació es podran apreciar tots els elements, amb les seves característiques i matisos. El seu ús adequat té, per tant, una decisiva influència en la comprensió del que veiem. A més a més, té la funció de crear ambients i establir el caràcter particular de la nostra guiant al visitant. Per tot això, per la seva vital importància en l’èxit d’una iniciativa d’aquest tipus, a continuació desvelarem alguna de les dades que poden ajudar-nos quan ens plantegem la il·luminació pper a exposicions.

¿Una mostra temporal o permanent?

Jugar amb la llum natural ha sigut bàsic durant molts anys, tot i que de la combinació amb llum artificial és on sorgeixen els millors resultats, ja que es corregeixen les carències. La primera ajuda a la concentració del visitant, manté viu d’interès i disminueix la fatiga mentre que la segona proporciona major control, el qual es redueix en una major valoració dels elements que conformen l’exposició.

La importància de la llum natural i de l’artificial

Jugar con la luz natural ha sido básico durante muchos años, aunque de la combinación con la luz artificial es de dónde surgen los mejores resultados, ya que se corrigen las carencias. La primera ayuda a la concentración del visitante, mantiene vivo el interés y disminuye la fatiga; mientras que la segunda proporciona mayor control, lo cual se traduce en una mayor valoración de los elementos que conforman la exposición.

Els 7 principis bàsics de la il·luminació per a exposicions

Quan es dur a terme la planificació d’una mostra hi ha 7 principis bàsics que no poden obviar:

  •  L’angle de reflexió de la llum és igual al d’incidència.
  • L’angle al que la llum incideix ajuda a la apreciació de l’objecte o a amagar-lo, si es el que es desitja.
  • Qualsevol objecte il·luminat es converteix en una font de llum i la seva imatge és reflectada proporcionalment a la il·luminació relativa de l’objecte i a la superfície reflectant.
  • Quant més fosc és el to de la superfície reflectant, més llum es necessita.
  • La intensitat de la llum disminueix en proporció inversa al quadrat de la distància des del seu davant – els rajos solars, si no es bloquegen, irradien des del front de forma igualitària en totes les direccions.
  • Els colors foscos absorbeixen la llum, mentre que els colors clars i superfícies polides la reflecteixen.

Els tipus de làmpades i la seva importància en l’exposició

Hi ha diferents fonts de llum que poden ser interessants per il·luminar una mostra. Per una banda, tenim les làmpades incandescents, que són les més utilitzades tan per il·luminació general com puntual. Les làmpades fluorescents tenen la qualitat d’una gran eficàcia lluminosa sent de baix consum i hi ha una amplia gama de blancs disponibles en el mercat, així com diferents temperatures de color per aconseguir diferents efectes. Aquest tipus de làmpades proporciona una llum de tipus uniforme, pel que és especialment adequat per la il·luminació general i obres en dos dimensions. En quan als LED, s’estan començant a utilitzar per d’il·luminació d’objectes i espais expositius per la qualitat de la seva llum i l’alta eficàcia.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.